Antagandeinkomst beräkning kan baseras på SGI om den är högre...

Jag är väl en av de få lyckligt lottade som kommit undan hyfsat , men det har varit en lång kamp
Jag har stångats med FK i 12 år men lyckats behålla min SGI som är bra 303 000.
Nu vill dom sätta mig på sjukersättning , vilket jag vill men jag har fått preliminärt besked på 14 000 kR/mån som min antagandeinkomst

men enligt Kap 34 § 11 som lyder

Om den försäkrade, vid beräkning av antagandeinkomst enligt 10 §, kan tillgodoräknas en bruttoårsinkomst året före det år då försäkringsfallet inträffar men denna är lägre än den sjukpenninggrundande inkomst enligt 25 och 26 kap. som den försäkrade skulle ha haft vid tidpunkten för försäkringsfallet, får den sjukpenninggrundande inkomsten, till den del den inte överstiger 7,5 prisbasbelopp, i stället utgöra bruttoårsinkomst.

MIN FRÅGA:

Kan jag hävda att dom enligt Kap 34 11 §  (sista meningen, markerat) att dom måste basera min sjukersättning på mitt SGI då den överstiger dom andra beräkningarna på antagandeinkomst .

Detta kommer gälla många år så det extremt viktigt för mig

Visningar: 3078

Gör ett inlägg på det här

Inlägg i den här diskussionen

Jag är inte så insatt i just det här men vet att det har varit en del diskussioner om detta tidigare. Det du kan göra tills någon som är insatt kommer in på forumet är att söka i tidigare diskussioner och kanske där hittar svaret.

Sökfunktionen finns under Diskussions Forum.

Jag vet att andra tidigare har fått ersättning ändrad när de har påpekat för FK om de uppgifter de har. Alla handläggare på FK är inte lika pålästa inom alla områden och det har vi haft flera diskussioner om tidigare.

Lycka Till!

Antagandeinkomsten baseras på de senaste årens inkomst med utgångspunkt på ålder s k ramtid.

Lite svårt att förstå den paragraf du refererar till, men hur kan det vara möjligt att SGI är högre än en tidigare inkomst? I och för sig intressant och bör kollas upp så du inte missar något.

Hur som helt basras antagasnde inkomsten på de senaste inkomterna  enligt ovan.

 

Jag har grubblat vidare på denna paragraf och tolkar det som att om t ex försäkringsfallet är 2005 och året (2004) innan var inkomsten baserad på sjukpenning.

Sjukpenningen grundas utifrån SGI (80/75% av SGI) vilket innebär att inkomsten året innan försäkringsfallet alltså måste vara lägre jämfört med SGI 2005 .

Vet inte om jag krånglar till det men tror att du hittat en paragraf som de allra flesta missat.

Så den som får sjukersättning bör verkligen få en tydlig uträkning vid beslut vilket inte jag fått (alltså hur antagandeinkomsten räknats ut specificerat) och att det är läge att kolla att hänsyn tagits till denna paragraf som du anger.

Tack parasiten för dina svar, all hjälp är oerhört uppskattat. Många jobbiga år de sista åren med med FK, AF och allt annat jox som dom plågar oss med

Anledningen till mitt "höga"   SGI var att när jag blev sjukskriven runt 1999, så höll jag på med ett flertal projekt och på den tiden sattes SGIn på marknadsvärde tydligen . Det var deras ord. Jag har i princip aldrig varit sjukskriven tills jag gick hårt ini väggen och aldrig ens tänkt på FK 
Det var det de sa då, jag var alltid ärlig och när jag blev sjukskriven ifrågasatte dom aldrig mitt SGI , trots att jag även var arbetslös vid tillfället och hade efter det många möten med FK. Har än idag ett SGI på 308 000.

I FKs informationsblad med bestämmelserna om sjukersättning med exempel  så utelämnas helt  paragraf 11, som jag uppfattar som glasklar enligt ovan så jag undrar om ens min handledare på FK känner till paragraf 11. 
Jag har kontaktat 3 jurister med direkt fråga om paragraf 11 men ingen av dom verkar heller känna den eller bemödade  ens kasta ett getöga på den.  Fick standardsvar skicka in alla handlingar och betala peng x så tittar vi på ditt fall. 

Skulle uppskatta oerhört om någon kan verifiera min tolkning. Du parasiten verkar hålla med mig i sak i varje fall. Skulle gladeligen anlita någon jurist som känner sig manad att ta sig en titt på detta   

Jag är även lite orolig att väcka någon björn och drar mig för att ta upp detta med FK utan att ha mer på fötterna.

Bifogar länken till Socialförsäkringsbalken (2010:210)  (kap 34 paragraf 11)
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100110.HTM#K37P6S1

Samt länk till FKs informationsblad om sjukersättning

Tack Gardenia

gardenia sa:

Jag är inte så insatt i just det här men vet att det har varit en del diskussioner om detta tidigare. Det du kan göra tills någon som är insatt kommer in på forumet är att söka i tidigare diskussioner och kanske där hittar svaret.

Sökfunktionen finns under Diskussions Forum.

Jag vet att andra tidigare har fått ersättning ändrad när de har påpekat för FK om de uppgifter de har. Alla handläggare på FK är inte lika pålästa inom alla områden och det har vi haft flera diskussioner om tidigare.

Lycka Till!

Nu har jag lusläst paragraf 11. Där finns en hänvisning till paragraf 10 som säger att det du tar upp gäller inkomstbaserad aktivitetsersättning, alltså ej sjukersättning.

semark sa:

Tack parasiten för dina svar, all hjälp är oerhört uppskattat. Många jobbiga år de sista åren med med FK, AF och allt annat jox som dom plågar oss med

Anledningen till mitt "höga"   SGI var att när jag blev sjukskriven runt 1999, så höll jag på med ett flertal projekt och på den tiden sattes SGIn på marknadsvärde tydligen . Det var deras ord. Jag har i princip aldrig varit sjukskriven tills jag gick hårt ini väggen och aldrig ens tänkt på FK 
Det var det de sa då, jag var alltid ärlig och när jag blev sjukskriven ifrågasatte dom aldrig mitt SGI , trots att jag även var arbetslös vid tillfället och hade efter det många möten med FK. Har än idag ett SGI på 308 000.

I FKs informationsblad med bestämmelserna om sjukersättning med exempel  så utelämnas helt  paragraf 11, som jag uppfattar som glasklar enligt ovan så jag undrar om ens min handledare på FK känner till paragraf 11. 
Jag har kontaktat 3 jurister med direkt fråga om paragraf 11 men ingen av dom verkar heller känna den eller bemödade  ens kasta ett getöga på den.  Fick standardsvar skicka in alla handlingar och betala peng x så tittar vi på ditt fall. 

Skulle uppskatta oerhört om någon kan verifiera min tolkning. Du parasiten verkar hålla med mig i sak i varje fall. Skulle gladeligen anlita någon jurist som känner sig manad att ta sig en titt på detta   

Jag är även lite orolig att väcka någon björn och drar mig för att ta upp detta med FK utan att ha mer på fötterna.

Bifogar länken till Socialförsäkringsbalken (2010:210)  (kap 34 paragraf 11)
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100110.HTM#K37P6S1

Samt länk till FKs informationsblad om sjukersättning

Stort stort tack parasiten. Tror jag förstår
Försöker spalta upp det hela utan allftför mycket detaljer, om det kan intressera andra. Bifogar paragraferna nedan

Paragraferna (Kap34)gäller således:
9 § (Antagandeinkomst)Är beräkning av antagandeinkomsten som är snitt inom ramtiden innan sjukskrivning
10 § (inkomstrelaterad aktivitetsersättning ) Gäller endast beräkning av inkomstrelaterad aktivitetsersättning
11§  (inkomstrelaterad akvitetsersättning ) Gäller endast ett undantagsfall i beräkningen i 10 § (inkomstrelaterad akvitetsersättning) och tar då upp SGI

 

Har jag uppfattat det korrekt?

 

Kap 34

8 § Bruttoårsinkomsten räknas om med hänsyn till förändringar i prisbasbeloppet på följande sätt:
Bruttoårsinkomsten multipliceras med kvoten mellan- prisbasbeloppet för det år sjukersättningen eller aktivitetsersättningen ska börja lämnas och
- prisbasbeloppet för det år bruttoårsinkomsten avser.

Antagandeinkomst

9 § Antagandeinkomsten motsvarar genomsnittet av de tre högsta enligt 8 § omräknade bruttoårsinkomsterna inom ramtiden.
Om endast en eller två bruttoårsinkomster kan tillgodoräknas inom ramtiden, ska två respektive en bruttoårsinkomst om noll kronor tas med i beräkningen.

10 § När inkomstrelaterad aktivitetsersättning beräknas får, om det medför en högre antagandeinkomst, vid tillämpning av 9 § i stället användas de två högsta enligt 8 § omräknade bruttoårsinkomsterna inom en ramtid av tre år.
Om endast en bruttoårsinkomst kan tillgodoräknas inom ramtiden, ska en bruttoårsinkomst om noll kronor tas med i beräkningen.

11 § Om den försäkrade, vid beräkning av antagandeinkomst enligt 10 §, kan tillgodoräknas en bruttoårsinkomst året före det år då försäkringsfallet inträffar men denna är lägre än den sjukpenninggrundande inkomst enligt 25 och 26 kap. som den försäkrade skulle ha haft vid tidpunkten för försäkringsfallet, får den sjukpenninggrundande inkomsten, till den del den inte överstiger 7,5 prisbasbelopp, i stället utgöra bruttoårsinkomst.

 

Det tål att uppmärksamma 10§ som anger att det endast gäller inkomstbaserad aktivitetsersättning. Självklart viktigt för de som har denna ersättning.

Tack för den energi du lagt ner på detta och hoppas någon har nytta av informationen.

 semark sa:

Stort stort tack parasiten. Tror jag förstår
Försöker spalta upp det hela utan allftför mycket detaljer, om det kan intressera andra. Bifogar paragraferna nedan

Paragraferna (Kap34)gäller således:
9 § (Antagandeinkomst)Är beräkning av antagandeinkomsten som är snitt inom ramtiden innan sjukskrivning
10 § (inkomstrelaterad aktivitetsersättning ) Gäller endast beräkning av inkomstrelaterad aktivitetsersättning
11§  (inkomstrelaterad akvitetsersättning ) Gäller endast ett undantagsfall i beräkningen i 10 § (inkomstrelaterad akvitetsersättning) och tar då upp SGI

 

Har jag uppfattat det korrekt?

 

Kap 34

8 § Bruttoårsinkomsten räknas om med hänsyn till förändringar i prisbasbeloppet på följande sätt:
Bruttoårsinkomsten multipliceras med kvoten mellan- prisbasbeloppet för det år sjukersättningen eller aktivitetsersättningen ska börja lämnas och
- prisbasbeloppet för det år bruttoårsinkomsten avser.

Antagandeinkomst

9 § Antagandeinkomsten motsvarar genomsnittet av de tre högsta enligt 8 § omräknade bruttoårsinkomsterna inom ramtiden.
Om endast en eller två bruttoårsinkomster kan tillgodoräknas inom ramtiden, ska två respektive en bruttoårsinkomst om noll kronor tas med i beräkningen.

10 § När inkomstrelaterad aktivitetsersättning beräknas får, om det medför en högre antagandeinkomst, vid tillämpning av 9 § i stället användas de två högsta enligt 8 § omräknade bruttoårsinkomsterna inom en ramtid av tre år.
Om endast en bruttoårsinkomst kan tillgodoräknas inom ramtiden, ska en bruttoårsinkomst om noll kronor tas med i beräkningen.

11 § Om den försäkrade, vid beräkning av antagandeinkomst enligt 10 §, kan tillgodoräknas en bruttoårsinkomst året före det år då försäkringsfallet inträffar men denna är lägre än den sjukpenninggrundande inkomst enligt 25 och 26 kap. som den försäkrade skulle ha haft vid tidpunkten för försäkringsfallet, får den sjukpenninggrundande inkomsten, till den del den inte överstiger 7,5 prisbasbelopp, i stället utgöra bruttoårsinkomst.

 

Stort stort tack själv till dig Parasiten! "Vi" behöver all hjälp vi kan få.
Man bör helst vara väldigt frisk för att vara sjuk, speciellt för oss som är under psykiatrin
MVH 
Mark

Svara på diskussionen

RSS

Ny här?

Välkommen!!

Vad är RESURS?

Vad kan jag hjälpa till med?

Kan jag få hjälp?
Vad gäller på forumet (Netiketten)?

Månadens diskussioner

Vill du ha hjälp att hitta eller vill hjälpa till? Gå hit

Hur hittar jag en grupp för mig?

Hur når jag moderatorn?
Maila till moderator @resurs.be

Från pressen och önskar kontakt med RESURS?
Maila till presskontakt @resurs.be

Presskontakten på Resurs hjälper regelbundet journalister att hitta drabbade m.fl. för tv, radio och tidningsintervjuer mmI akuta ärenden smsa 070-4961972

© 2016   Created by Resurs.   Drivs med tekniken bakom

Emblem  |  Rapportera en händelse  |  Användarvillkor